Millorar l’aïllament d’un habitatge. Amb quants anys amortitzem la inversió?

Millorar l’aïllament d’un habitatge. Amb quants anys amortitzem la inversió?

Una de les mesures més conegudes per millorar l’eficiència energètica dels nostres edificis és augmentar el nivell d’aïllament dels nostres habitatges. Però, sabem quants centímetres d’aïllament hem de posar? Realment es notarà aquesta mesura? Amb quants anys amortitzarem la inversió? El post d’avui l’hem dedicat a respondre aquestes preguntes.

Tot seguit analitzarem unes gràfiques de consums mitjans en el cas del sector residencial de Barcelona, on trobem un clima mediterrani temperat i una tipologia d’habitatges en bloc majoritària. Haurem de tenir en compte, per tant, que en climes més freds i cases unifamiliars la millora de l’aïllament es notarà molt més i s’amortitzarà amb menys anys. Aquest anàlisi ens servirà tan per projectes d’obra nova o per rehabilitació.

Quina orientació i situació té el meu habitatge ?

El primer que hem de saber a l’hora de plantejar una millora d’aïllament tèrmic és la situació i el tipus d’habitatge, ja que un pis que li toca el Sol tot el dia necessita menys aïllament que un orientat a Nord, per exemple. Mirem la següent gràfica, on s’analitza la situació de varis pisos passants, és a dir, amb una única façana:

Conclusions:

  • Els habitatges no passants orientats a nord presenten uns consums de calefacció entre 2 i 3,5 vegades superior als dels pisos orientats a sud.
  • Els habitatges sota coberta i els testers tenen consums 2,5 vegades superiors a la mitjana.
  • El benefici que suposa l’aplicació de cadascuna de les mesures depèn de cada edifici concret i de l’ús que se’n fa i, per tant, l’elecció de les mesures a aplicar serà  per cada cas.

Quin gruix d’aïllament val la pena incorporar?

Ara mirem aquest gràfic on es fa un anàlisi de l’anàlisi associat al gruix del material aïllant:

Conclusions:

  • L’aïllament de façanes per l’exterior (6 cm[*]) permet obtenir en plantes intermèdies estalvis d’entre el 40 i el 45% del consum de calefacció, és a dir entre el 15 i el 20% del consum total dels habitatges.
  • Aïllar les façanes amb 10 cm suposa un estalvi energètic addicional del 5% respecte aïllar amb 6 cm. Superar aquest gruix d’aïllament (amb 15 cm) suposa un 1% d’estalvi addicional i augmenta notablement la complexitat tècnica de l’operació, raó per la qual no es considera adequat. És recomanable per tant posar 10 cm d’aïllament especialment en les façanes de l’eix W-N-E i en les no assolellades.

Amb quants anys amortitzaré l’augment de l’aïllament?

Aquí ve la pregunta clau. Mirem ara la gràfica on trobem els anys en què amortitzem la inversió, és a dir, amb quants anys l’estalvi de diners a causa de la reducció del consum de calefacció acumulat s’iguala amb la despesa de la intervenció inicial:

Conclusions:

  • El clima suau de Barcelona, que no comporta demandes de calefacció gaire importants, fa que aquestes inversions per col·locar aïllament (6 cm) no s’amortitzin en períodes inferiors a 25 anys (*). Tanmateix, en el cas d’habitatges no passants orientats a nord, que tenen uns consums de calefacció superiors a la mitjana, els períodes d’amortització es poden reduir a la meitat, entre 12 i 16 anys.
  • En habitatges sota coberta, l’aïllament de façanes (6 cm) i cobertes (8 cm) permet obtenir estalvis de més del 40% del consum de l’habitatge. En els habitatges no passants sota coberta orientats en l’eix W-N-E i en els no assolellats els períodes de retorn del sobrecost es redueixen fins a 9 anys.

Òbviament, estudiant cada cas podrem ajustar molt més aquests càlculs, però crec que aquest números poden ser una bona referència. Us esteu plantejant una millora de l’aïllament de casa vostra? Envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu!

Deixa un comentari