Façana amb aïllament per l’exterior, un dels millors sistemes per rehabilitar energèticament un edifici

Façana amb aïllament per l’exterior, un dels millors sistemes per rehabilitar energèticament un edifici

Si fem un repàs a les factures de les nostres cases, veurem que la major part dels diners se’n van durant els mesos més freds a causa de l’ús intensiu de la calefacció. Tot i que depèn de molts factors, el més habitual és que suposi més del 50% del què ens gastem en aigua, electricitat i gas. Per tant, una de les claus per convertir els nostres habitatges en una casa  ecològica que consumeixi menys energia i redueixi les emissions de CO2 és actuar en la pell de l’edifici amb l’objectiu de gastar menys en calefacció a l’hivern i aire condicionat a l’estiu.

La millora de l’aïllament de façana és un dels recursos més utilitzats per millorar l’eficiència energètica de les cases.  A l’hora de triar el sistema d’aïllament hem de tenir en compte les següents consideracions:

 • Conéixer les preexistències de l’edifici i la normativa urbanística
 • Saber si la façana existent té aïllament tèrmic
 • Detectar els ponts tèrmics i les pèrdues de calor
 • Saber si la façana té cambra d’aire

Actualment disposem de nous sistemes per millorar el confort tèrmic i acústic dels nostres edificis i aconseguir reduir la demanda energètica al nivell d’una casa ecològica. Aquests són els 4 sistemes més populars per millorar de l’aïllament de façana i que , sovint, també s’utilitzen per aïllar les façanes d’una casa ecològica de nova construcció:

 1. Sistema compost d’aïllamet per l’exterior
 2. Sistema de façana ventilada
 3. Aïllament per l’interior mitjançant panells de material aïllant
 4. Aïllament per l’interior mitjançant infiltracions en la cambra d’aire

En el post d’avui analitzarem el primer sistema, que consisteix en millorar l’aïllament de façana per l’exterior, el què popularment es coneix com a façana abrigada o SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior). És un dels millors sistemes, ja que permet millorar l’aïllament tèrmic de façana de forma integral solucionant tots els ponts tèrmics, que són aquelles parts de la façana amb un aïllament inferior que poden causar condensacions i empitjorar el seu comportament tèrmic. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que sovint aquesta solució no és factible si no es permet modificar la imatge exterior de l’edifici. Aquestes són les capes que componen el sistema:

INCOVI hem treballat amb aquest sistema en la majoria de projectes de rehabilitació energètica d’edificis. En línies generals, el sistema planteja els següents avantatges i inconvenients:

Avantatges:

 1. Evita els ponts tèrmics
 2. No consumeix superfície útil interior de l’edifici
 3. Augmenta molt poc el gruix de façana (amb 3-4 cm ja es nota molt el seu efecte)
 4. La seva aplicació des de l’exterior no molesta als usuaris durant l’obra
 5. No té un cost excessiu si tenim en compte la millora d’aïllament que suposa

Inconvenients:

 1. Només admet un tipus d’acabat exterior (enfoscat, monocapa, arrebossat, pintat, etc) i, per tant, no és d’aplicació en tots els edificis ja que pot arribar a canviar l’aspecte exterior
 2. Obliga a actuar en la totalitat de la façana, per tant si teniu un habitatge dins d’una finca plurifamiliar us haureu de posar d’acord a tots els veïns.
 3. No és recomanable en façanes amb un alt risc a l’impacte (plantes baixes, escoles, edificis esportius, etc)

Si voleu convertir el vostre habitatge en una casa ecològica o simplement us esteu plantejant una millora de l’aïllament de façana, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

Deixa un comentari