Avantatges i inconvenients d’introduir material aïllant per l’interior de façana

Avantatges i inconvenients d’introduir material aïllant per l’interior de façana

En els posts anteriors  hem vist com podem millorar el comportament tèrmic de les nostres façanes amb sistemes on l’aïllament es col·loca per l’exterior: la façana ventilada i la façana amb aïllament per l’exterior. Si volem construir una casa ecològica, aquests són probablement els millors sistemes, ja que el fet de col·locar el material aïllant pràcticament com a última capa ens permet evitar els ponts tèrmics i condensacions tan habituals en els sistemes de façana convencional.

El principal problema que tenen aquests sistemes és que obliguen a actuar en la totalitat de la façana, per tant, si es vol rehabilitar un pis dins d’una finca plurifamiliar s’ha de posar d’acord a tots els veïns. Per aquest motiu han aparegut al mercat sistemes per millorar l’aïllament per l’interior de la façana, així cada veí pot reduir la demanda energètica del seu pis sense haver d’implicar tota la comunitat ni demanar permisos a l’ajuntament, ja que no es modifica l’aspecte exterior de l’edifici. Resumint, són solucions pensades per a rehabilitacions d’habitatges plurifamiliars.

El sistema que avui analitzarem és el que consisteix en millorar l’aïllament de façana a través de panells de material aïllant situats a la cara interior del tancament. És el que es coneix habitualment com extradossat interior d’una paret i consisteix en col·locar una nova capa interior per la superfície del tancament creant d’aquesta forma un tancament multicapa (en el supòsit que encara no ho fos). Normalment es tracta d’una capa rígida, tipus pladur, amb aïllament incorporat (mínim 4-6 cm). Aquests són els principals avantatges i inconvenients d’aquest sistema:

Avantatges:

  1. Facilita el pas d’instal·lacions per l’interior de la façana
  2. És la millor solució si no podem canviar la imatge de la façana i permet l’aplicació parcial en un sol habitatge d’una finca plurifamiliar.
  3. Pot arribar a solucionar gran part de l’impacte dels ponts tèrmics d’un edifici si prolonguem el material aïllant perpendicularment a façana
  4. El seu cost no és excessiu

Inconvenients:

  1. Molesta als habitants durant la seva posta en obra
  2. Es perd superfície útil l’interior
  3. No evita totalment els ponts tèrmics de façana, per tant, és menys eficient que els sistemes per l’exterior

Si voleu convertir el vostre habitatge en una casa ecològica o simplement us esteu plantejant una millora de l’aïllament de façana, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

Deixa un comentari