Sabem realment quanta energia gasten les nostres cases? Així és com es reparteix el consum energètic d’un habitatge

Sabem realment quanta energia gasten les nostres cases? Així és com es reparteix el consum energètic d’un habitatge

El consum energètic dels habitatges és un tema que comporta molta confusió i que cal tenir molt clar. Només sabent el què consumeixen les nostres cases podrem saber en quins aspectes hem d’incidir per reduir la demanda energètica i aconseguir habitatges menys contaminants i més eficients. El primer que hem de tenir en compte és que el consum energètic d’una casa depèn principalment de si en fem un ús continuat o puntual, especialment si tenim en compte que en el nostre país hi ha un gran número d’habitatges de segona residència. En aquest post parlarem dels habitatges de primera residència ja que són els que consumeixen més energia. 

El consum dels habitatges a Catalunya varia segons la zona climàtica (freda, temperada o càlida), l’any de construcció i del tipus de casa. Per exemple, un habitatge unifamiliar consumeix de mitjana gaire bé el doble que un de plurifamiliar. La mitjana de consum d’energia d’un habitatge a Catalunya és de 10.000 a 13.000 kWh/any, que representen unes emissions d’entre 2.740 i 3.560 kg de CO2 a l’any.

Consum energètic d’un habitatge

La distribució del consum d’energia dels edificis d’habitatges a Catalunya, segons dades estadístiques recents, és:

  • 41,4 % per a la calefacció

  • 22,2 % per als aparells electrodomèstics

  • 17,1% per a la generació d’aigua calenta sanitària

  • 10,2 % per a la cuina

  • 7,7 % per a la il·luminació

  • 1,4 % per a l’aire condicionat

Com podeu veure, la calefacció s’emporta una gran part del consum, aspecte que ja podreu constatar si feu una ullada a les factures dels vostres habitatges. Aquest aspecte s’accentua en habitatges construïts abans dels anys 80, quan no s’obligava a col·locar aïllament tèrmic als tancaments dels edificis, i en aquells que es situen en els climes menys càlids de Catalunya, on el consum de calefacció supera el 50%.

Per tant, el més important és reduir en la demanda energètica de climatització de les nostres cases, especialment en els projectes de rehabilitació. En vista de la distribució del consum, això es pot fer mitjançant la millora de l’envolupant (finestres, façanes i cobertes), la incorporació d’energies renovables i la millora dels equips de climatització per tal d’incidir en el consum generat per la calefacció i la producció d’aigua calenta sanitària.

Demanda energètica d’un habitatge

La demanda energètica és la quantitat d’energia necessària de calefacció i refrigeració que requereix un edifici per obtenir i mantenir uns nivells de confort estàndard. El valor de la demanda energètica (kWh calefacció/m2 i kWh refrigeració/m2) és important per obtenir un valor inicial del comportament de l’edifici, especialment pel que fa a les mesures que es poden dur a terme sobre l’envolupant. Igualment, el valor de consum energètic és important per obtenir un segon valor del comportament de l’edifici, que permeti orientar les actuacions de rehabilitació o obra nova, especialment pel que fa a les mesures que s’han d’aplicar a les instal·lacions.

Si voleu reduir el consum energètic de les vostres cases i convertir-les en habitatges més eficients i ecològics, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

Deixa un comentari