Infiltracions d’aïllament en cambra d’aire, un sistema senzill per reduir el consum energètic del vostre habitatge

Infiltracions d’aïllament en cambra d’aire, un sistema senzill per reduir el consum energètic del vostre habitatge

Després d’haver vist el sistema de panells de material aïllant situats a la cara interior de façana, avui veurem l’altra solució que tenim per millorar el comportament tèrmic dels nostres tancaments des de l’interior de l’habitatge: Les infiltracions d’aïllament en cambra d’aire. Es tracta d’un sistema pensat exclusivament per obres de rehabilitació, ja que s’actua insuflant aïllament dins les façanes existents formant una capa homogènia que millora notablement l’aïllament tèrmic i acústic.

Com sabem si tenim cambres d’aire a façana?

Aquesta és una pregunta que ens han fet molts clients que es plantegen aquest sistema. Tot i que és recomanable que un tècnic especialitzat inspeccioni l’habitatge, hi ha una sèrie de comprovacions que qualsevol persona pot fer sense tenir cap coneixement previ:

– Comprovar l’any de construcció: Les cambres d’aire es comencen a utilitzar a partir dels anys 60 i 70, quan la façana deixa de complir la seva funció estructural. Si teniu un edifici construït a partir dels anys 70 o 80 i l’estructura és de pilars, segurament tindreu cambra d’aire a les façanes.

– Medir el gruix de façana: Si teniu una façana de 10-15 cm és difícil que hi hagi cambra d’aire  ja que segurament tot aquest gruix sigui massís. Feu la prova de picar amb la ma la paret, ja que on hi ha cambra sol sonar a buit.

Com funciona el sistema d’infiltracions d’aïllament en cambra d’aire?

El funcionament del sistema és molt senzill: El primer pas consisteix en fer unes petites perforacions a la cara interior de façana a través de les quals s’injectarà l’aïllament, que sol ser una espuma que s’expandeix a dins la cambra i ocupa tot l’espai sense aïllar del tancament. Nosaltres recomanem la utilització de l’aïllament de cel·lulosa, ja que es tracta d’un material ecològic composat de matèries naturals i està lliure de components orgànics volàtils i altres toxines. Un cop el tècnic ha comprovat que l’aïllament s’ha col·locat uniformement, es tapen i es pinten els forats perquè la operació quedi totalment oculta, recuperant totalment l’aparença original.

El sistema d’infiltracions d’aïllament en cambra d’aire està pensat per aquelles façanes que, tot i tenir cambra d’aire  no content aïllament tèrmic a dins o, simplement, aquest s’ha després o ha perdut la seva capacitat aïllant amb el pas del temps. S’ha de tenir en compte que fins l’any 1979 no es va obligar a incorporar aïllament tèrmic a les façanes, i que sovint aquest es col·locava de forma defectuosa o amb gruixos mínims. En resum, que si vivim en una casa construïda abans de l’any 2000, la injecció d’aïllament pot ser una solució, sempre que tinguem en compte els avantatges i inconvenients del sistema:

Avantatges:

  1. No es consumeix espai interior
  2. Permet l’aplicació parcial en un sol habitatge d’una finca plurifamiliar
  3. El seu cost no és excessiu comparat amb altres sistemes
  4. Poca durada de les obres, que se solen acabar amb un dia en un pis convencional

Inconvenients:

  1.  És la solució menys eficient ja que no soluciona els ponts tèrmics de l’edifici
  2.  Pot molestar als habitants durant l’aplicació (no més d’un dia de feina)
  3.  No sempre es pot aplicar per què no tots els edificis tenen cambra d’aire
  4. No es recomana si el contra-envà és de placa de guix laminat (pladur)

Si voleu convertir el vostre habitatge en una casa ecològica o simplement us esteu plantejant una millora de l’aïllament de façana, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

Deixa un comentari