Incovi s’acredita com a especialista en Certificació d’Eficiència Energètica d’Edificis Existents

Incovi s’acredita com a especialista en Certificació d’Eficiència Energètica d’Edificis Existents

Com ja vam enunciar en un post anterior, des de l’1 de juny de 2013 és obligatori disposar del certificat d’eficiència energètica per a edificis o habitatges que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics de més de 500 m2. L’etiqueta d’eficiència energètica té una validesa de 10 anys des de la seva data d’emissió i no cal renovar-la si es realitzen canvis de contracte de venda o lloguer dins d’aquest termini, sempre que es mantingui l’ús de l’immoble.

El certificat d’eficiència energètica, que fins ara només es demanava en projectes d’obra nova, ajudarà als usuaris a decidir-se a l’hora de comprar o llogar un habitatge, donant informació molt útil sobre el consum energètic de l’edifici en el què acabaran pagant la major part de les factures. Des de Incovi creiem que aquesta mesura ha de servir per incentivar els possibles compradors o llogaters a optar per solucions més eficients i amb menys impacte ambiental, per tant, la valorem molt positivament.

Equip tècnic registrat i acreditat

La nostra formació i experiència en el camp de l’eficiència energètica ens ha portat a oferir un servei de certificació energètica d’edificis existents, centrat principalment en qualificar edificis a la província de Girona i , en segon terme, a la de Barcelona. La nostra prioritat ha estat la d’oferir un servei àgil a un preu competitiu sense renunciar a una correcta qualificació de l’edifici, oferint un ampli ventall de millores proposades que permeti assolir el màxim estalvi i una lletra el més alta possible.

Per aquest motiu hem decidit formar específicament el nostre equip tècnic per poder oferir un servei més especialitzat i professional en aquesta matèria. Això ens ha permès disposar d’una acreditació emesa pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya que reconeix als nostres tècnics tenir formació addicional en matèria de certificació d’eficiència energètica i haver superat un test d’aptituds en coneixements avançats en matèria de qualificació energètica.

És important destacar que no tots els tècnics que poden qualificar un edifici han obtingut aquesta certificació, que comporta 2  avantatges a tenir en compte: una major rapidesa en la realització del tràmit de qualificació de l’immoble i un procediment de certificació més acurat que pot implicar l’obtenció d’una lletra més alta en l’etiqueta energètica definitiva.

A més, com que la nostra intenció és la d’ajudar i incentivar els propietaris a que realitzin les mesures necessàries per incrementar l’eficiència energètica dels seus edificis, oferim la possibilitat de realitzar un pressupost del què costarien les obres de rehabilitació. Es tracta d’una valoració econòmica que realitzem sense cap compromís i que permet convertir un simple tràmit amb una oportunitat per reactivar el patrimoni existent.

Si voleu qualificar energèticament el  vostre edifici o habitatge envieu un correu a info@incovi.com i us direm el preu del certificat d’eficiència energètica.

Deixa un comentari