Can Sastrich: Com convertir un habitatge existent en exemple d’eficiència energètica

Can Sastrich: Com convertir un habitatge existent en exemple d’eficiència energètica

Com molts de vosaltres ja sabeu, fa dos mesos que s’ha d’obtenir el certificat d’eficiència energètica per a tots els edificis o habitatges existents que es venguin o es lloguin. Aquesta mesura ha de servir per incentivar els possibles compradors o llogaters a optar per l’adquisició de cases més ecològiques i eficients. Si heu pogut veure alguna etiqueta energètica d’un habitatge existent, segurament us haureu fixat que, al contrari del què passa amb els electrodomèstics, en el cas dels edificis és molt més difícil trobar lletres altes.

Per aquest motiu hem volgut destacar un projecte que vam fer fa un temps i que va obtenir una qualificació energètica A, la màxima possible per a edificis, i que demostra com es pot millorar l’eficiència d’un habitatge gràcies a les mesures actives i passives de rehabilitació energètica. El resultat final ha estat un habitatge que ha reduït considerablement les emissions de CO2 derivades del seu ús, convertint-se en la primera obra de rehabilitació amb una qualificació energètica A de la comarca del Pla de l’Estany, i un dels primers dins de la província de Girona.

El projecte de rehabilitació energètica

A l’hora de reformar Can Sastrich, casa unifamiliar construïda als anys setanta a Pujals dels Pagesos, ens vam plantejar el repte d’aconseguir un edifici que reduís considerablement el consum energètic en comparació amb un habitatge convencional. A petició de la propietat, es va decidir complir els criteris que marca l’estàndard alemany Niedrigenergiehaus per a cases de baix consum, l’aplicació del qual obligava a actuar sobre la totalitat dels elements constructius de la casa.

Per convertir l’habitatge existent en una casa ecològica i eficient es va optar per una millora de l’envolupant de l’edifici (finestres, façanes i coberta) i l’aplicació de sistemes d’instal·lacions basats en energies renovables (biomassa, energia solar i bomba de calor). L’aplicació de criteris d’ecoeficiència va obligar a intervenir sobre la totalitat dels elements que formaven la casa existent i que es poden resumir en les següents actuacions:

  1. Sistema de façana basat en panells d’aïllament per a l’exterior amb acabat incorporat.
  2. Reforç i introducció d’aïllaments a terres, parets i sostres.
  3. Substitució de tota la fusteria exterior, amb trencament de pont tèrmic integral , triple vidre amb proteccions solars i baixa emissivitat.
  4. Instal·lació d’un nou sistema de climatització i producció d’aigua calenta sanitària amb bomba de calor aire/aigua , amb sistema de distribució fan-coils i connexió al sistema d’energia solar i caldera de biomassa.
  5. Tractament integral de la ventilació de la casa amb la introducció d’intercanviadors de calor d’alt rendiment.
  6. Sistemes d’il·luminació de baix consum.

Can Sastrich: un exemple a seguir

Tot i tractar-se d’una casa pionera, els resultats de la utilització de l’habitatge reformat no podrien ésser més satisfactoris. Els sistemes de seguiment i monitorització del consum energètic instal·lats demostren que les actuacions realitzades estan repercutint positivament en la factura energètica mensual i en el confort dels seus ocupants. En pocs anys s’haurà retornat la inversió realitzada i l’habitatge seguirà essent eficient i totalment adaptat a qualsevol tipus d’usuari.

A més, l’aplicació del model Niedrigenergiehaus implica un edifici menys contaminant en el seu ús i més respectuós amb el medi ambient. Can Sastrich emet 2,6 Kg de Co2/m2, molt per sota de les emissions d’un edifici estàndard espanyol, que són de 41,60 Kg de Co2/m2. S’ha de tenir en compte que els edificis són el principal culpable de les emissions de Co2 a l’atmosfera, amb un 60%, i que la reducció d’aquesta xifra serà d’obligat compliment en breu segons directrius de la UE.

Si voleu reduir el consum energètic dels vostres habitatges i convertir-los en cases ecològiques i eficients, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

Deixa un comentari