Factors que hem de tenir en compte a l’hora de triar unes finestres eficients

Factors que hem de tenir en compte a l’hora de triar unes finestres eficients

Triar unes bones finestres resulta clau per tenir una casa eficient tant a l’estiu com a l’hivern. Si mirem la termografia d’una casa, recurs que ens permet visualitzar ràpidament les temperatures superficials dels elements de façana,  veurem que en les finestres és on trobem una diferència més gran de temperatura. Això vol dir que a través de les obertures i la seva unió amb les parts opaques d’una façana és on s’escapa més calor, esdevenint així el pont tèrmic més important d’un edifici.

Escollir un bastiment adequat

El primer que haurem de tenir en compte és el material del bastiment de la finestra, que normalment serà de fusta, PVC, fibra de vidre o metall, que sol ser alumini. La fusta és el material que es comporta millor tèrmicament, però té el desavantatge que demana més manteniment que l’alumini o altres metalls. Si optem per l’alumini, solució normalment més econòmica, hem de comprar models amb tall de pont tèrmic incorporat que evitin el condensacions i aïllin bé la casa. El PVC o la fibra de fusta no solen ser bones solucions si valorem conjuntament el comportament energètic, el preu i l’impacte ambiental del material.

Una altra opció és optar per solucions mixtes, especialment aquelles que combinen fusta i alumini. Actualment trobem al mercat models de finestres amb bastiment de fusta recobertes exteriorment d’alumini per facilitar el seu manteniment. Tot i que poden arribar a sortir més cares d’inici  hem de tenir en compte que ens estalviem temps i diners amb vernissos i tractaments exteriors de la fusta.

Conèixer el tipus de vidre més adient

El mercat ofereix una gran varietat de vidres que s’han de triar en funció de la situació climàtica de l’edifici i l’orientació de la façana. Aquests són els avantatges que plantegen les solucions que més s’utilitzen actualment:

Vidre laminar

 • Vidres per garantir la seguretat en cas d’accident, robatori o vandalisme
 • Presenten molta estabilitat davant del rajos ultravioleta i l’assolellament continu
 • El PVB pot ser de diferents colors millorant així el factor absortivitat

Vidre doble amb cambra d’aire aïllant (AAT)

 • Millora les condicions tèrmiques i acústiques dels espais
 • Es pot combinar vidres de control solar, laminars, de baixa emissivitat

Doble envidrament aïllant tèrmic (AAT) Control solar 

 • Redueixen l’augment de temperatura a l’interior dels espais
 • Redueix un 40-46% l’aportació energètica i el factor solar respecte d’un vidre simple
 • Millora un 30% el comportament d’un doble envidrament amb cambra a l’estiu
 • Recomanable en façanes amb orientació sud i oest i climes calorosos

Doble envidrament aïllant tèrmic (AAT) Baix emissiu 

 • Col·locats en doble envidrament permet millorar el comportament tèrmic
 • Millora la transmitància tèrmica de l’envidrament respecte a un vidre simple un 40%
 • Redueix el factor solar un 30% respecte un vidre simple
 • La capa tractada ha d’estar situada a la cara interior del vidre de la cambra
 • Recomanable en façanes on no toca el Sol i en climes freds

Si voleu reduir el consum energètic dels vostres habitatges i convertir-los en cases ecològiques i eficients, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

Deixa un comentari