Com funcionen els sistemes de climatització per fred solar?

Com funcionen els sistemes de climatització per fred solar?

Tot i que pugui semblar una idea contradictòria, existeixen sistemes de refrigeració que aprofiten l’energia solar per aconseguir refredar l’interior d’un edifici. De fet, aquests sistemes  es basen en la coincidència entre la oferta (màxima radiació solar) i la demanda (necessitat de refrigeració) que existeix durant els mesos més calorosos de l’any. Es tracta d’una solució ecològica que aprofita al màxim els recursos naturals i ens ajuda a estalviar en la factura de la llum.

El fred solar consisteix en transformar l’energia que rep una instal·lació de panells solars per a refredar els espais interiors d’una casa, tot i que també és un sistema vàlid per obtenir aigua calenta durant tot l’any i reforçar la calefacció en l’època de temperatures baixes. Els elements que necessitem en aquests tipus d’instal·lacions són tres:

Circuit de captació solar:

Els panells solars capten la radiació solar i escalfen el fluid caloportador, encarregat d’emmagatzemar l’energia. També es poden utilitzar altres fonts d’energia renovable, com la biomassa, tot i que no és el més habitual. Un cop captada l’energia, ens farà falta un sistema d’emmagatzematge i transformació, com per exemple, el que ofereix la companyia sueca Climatewell.

Circuit de distribució:

El sistema més utilitzat per a transportar la temperatura és el circuit radiant per terra i/o sostre. Conegut popularment coma terra radiant, assegura una  distribució uniforme, silenciosa i fàcilment reversible.

Circuit de dissipació:

En el fons, tota màquina que produeix fred està robant calor de l’interior de l’edifici, per tant, aquesta energia sobrant s’ha de dissipar. Una opció per a aprofitar aquest excedent seria el de transportar-la a una piscina amb l’objectiu de millorar-ne la climatització i així no expulsar l’aire directament a l’atmosfera.

S’estima que l’estalvi de consum elèctric d’aquests sistemes en comparació als sistemes convencionals d’aire condicionat és del 85%. Aquesta xifra agafa un especial valor en els temps actuals ja que la tarifa elèctrica està pujant el preu de forma exponencial. A això hem de sumar el fenomen del canvi climàtic, que està pujant les temperatures i augmentant la demanda de refrigeració de les nostres cases.

Si voleu reduir el consum energètic dels vostres habitatges i convertir-los en cases ecològiques i eficients, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

Deixa un comentari