Quina és la millor manera d’aconseguir una ventilació natural creuada eficient en una casa?

Quina és la millor manera d’aconseguir una ventilació natural creuada eficient en una casa?

Tradicionalment l’home ha tingut en compte les condicions climàtiques i d’entorn a l’hora de dissenyar els edificis i ha condicionat la seva forma per tal de tenir el màxim de confort interior. És el que es coneix com a disseny passiu d’un edifici, és a dir, incorporar solucions arquitectòniques i constructives adequades al clima i l’ecosistema de la zona per tal d’aconseguir el màxim confort interior de forma gratuïta, reduint al màxim les aportacions energètiques que suposin consum energètic.

Amb l’augment d’exigències de confort, no ha estat suficient el disseny passiu dels edificis i s’han incorporat els sistemes actius, les instal·lacions, per arribar a nivells de confort mes elevats. Actualment se’ns fa molt difícil viure i treballar en edificis sense sistemes de climatització a l’hivern i a l’estiu, fet que ha disparat la despesa energètica diària.

Avui veurem els avantatges de dissenyar els nostres edificis aprofitant els corrents d’aire per aconseguir un bon confort de refrigeració, evitar els risc de condensacions per humitat i augmentar la qualitat de l’aire interior d’un edifici. Es tracta de la ventilació natural creuada, us aspecte a potenciar tant a l’estiu com a l’hivern.

El vent es un paràmetre de clima important a l’hora de quantificar els consums energètics de l’edifici, degut a la capacitat d’infiltrar-se a l’interior per les obertures o de refredar les superfícies exteriors de la pell de l’edifici. El vent té els beneficis de la ventilació natural, disminuint la sensació de calor degut a l’efecte evaporatiu sobre la pell i per tant és adequat en climes càlids i humits.

La ventilació s’afavoreix en el cas que es produeixi una corrent d’aire entre diferents finestres de l’habitatge, situades en façanes oposades o en façana i patis interiors i comunicades entre elles (la solució preferible es amb orientacions nord i sud). La distribució interior (i les fusteries) dels edificis i dels habitatges ha de permetre la circulació dels fluxos d’aire entre les diferents estances. La ventilació va molt lligada amb la refrigeració natural.

Hi ha diversos sistemes en funció del principi físic que es faci servir:

moviment de l’aire: L’efecte de tiratge tèrmic (moviment de l’aire per diferencia de pressió i temperatura). L’aire calent tendeix a pujar i el seu buit s’ocupa per aire que surt de l’edifici. Els sistemes més habituals són la ventilació natural creuada, les xemeneia solars (climes càlids i assolellats) o les torres de vent (climes càlids amb vents frescos i constants). Aquests últims, si l’aire de renovació que penetra a l’edifici es fa passar per llocs freds com ara soterranis o cisternes, augmenta la seva efectivitat com a sistema de refrigeració.

inèrcia: s’aprofita la inèrcia tèrmica del terreny amb temperatura més estables al llarg de l’any que la de l’aire exterior. S’aprofita per baixar la temperatura de l’aire interior als climes càlids. El sistema més habitual és el soterrament de part de l’edifici i els conductes soterrats (amb control mecànic o natural).

humidificació: l’evaporació de l’aigua refrigera i humidifica l’aire. És molt adequat en climes càlids secs. Els sistemes més habituals són fonts (millors perquè l’aigua esta en moviment), estanys.

radiació: patis interiors que radien calor a l’exterior durant la nit.

Per mantenir la qualitat de l’aire dels espais interiors cal assegurar una renovació mínima (de l’ordre de 0,5 ren/hora). S’ha de controlar el moment del dia que es fa i la durada en funció de l’època de l’any (estiu- hivern). La renovació es pot aconseguir amb les infiltracions de les fusteries exteriors, la ventilació voluntària i els sistemes de ventilació mecànics.

Si voleu reduir el consum energètic dels vostres habitatges i convertir-los en cases ecològiques i eficients, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

 

Deixa un comentari