Incovi: exemple en rehabilitació energètica segons el Diari de Girona

Incovi: exemple en rehabilitació energètica segons el Diari de Girona

Un article recent del Diari de Girona sobre la rehabilitació energètica d’edificis va dedicar un apartat a parlar d’Incovi com un referent en aquesta matèria a la ciutat de Girona. A part de descriure la nostra proposta global i el projecte que estem duent a terme a l’avinguda Jaume I de Girona, l’article fa referència al segell de construcció sostenible Eco8 que vam crear conjuntament amb la Cambra de Comerç de Girona i ACCiÓ.

Des de Incovi estem molt satisfets que els mitjans es facin ressò de les nostres propostes i us convidem a llegir el contingut de l’article en què se’ns fa referència:

L’empresa Incovi està construint un edifici a l’avinguda JaumeI de Girona que incorpora moltes mesures d’estalvi energètic. Els seus habitatges presenten un estalvi energètic de l70%, l’estalvi d’aigua és del 50% i la reducció d’emissions de CO2 del 80%. És el primer edifici plurifamiliar rehabilitat íntegrament de les comarques gironines amb certificació energètica A. És un edifici sostenible, amb habitatges confortables i sans, amb un programa flexible i composició innovadora. Aquests resultats s’aconsegueixen amb una proposta global que es fonamenta en els següents apartats o partides de projecte:

L’envolupant de l’edifici, és a dir, façana, coberta i obertures. Millora de l’aïllament tèrmic, dos tipus de façana. Morter tèrmic, Llana mineral 8 + Fusteria de baixa transmitància, vidres de càmera baix emissius i alta estanquitat.

Els sistemes d’instal·lacions eficients. equips i electrodomèstics mínim categoria a, il·luminació de baix consum, detectors de presència, bomba de calor,terra radiant, aportació d’energia solar per cobrir la demanda del 100% d’aigua calenta sanitària.

Materials saludables. Ventilació mecànica amb control de CO2, materials amb etiqueta verda, amb segell mediambiental,materials amb baix o nul contingut de compostos orgànics volà- tils.

L’aigua. Reutilització d’aigües grises de dutxes i lavabos per cisternes de vàters, aprofitament d’aigües de pluja per al reg de zones verdes, sistemes generals de reducció del consum d’aigua, circuit d’aigua calenta instantània.

Si voleu reduir el consum energètic dels vostres habitatges i convertir-los en cases ecològiques i eficients, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

 

Deixa un comentari