6 Mesures per estalviar més de 1.000 euros anuals en el consum d’un habitatge

6 Mesures per estalviar més de 1.000 euros anuals en el consum d’un habitatge

Aprofitant que el passat 5 de març va ser el Dia Mundial de l’eficiència energètica, la web kelisto.es va realitzar un estudi que quantifica l’estalvi energètic que es pot aconseguir gràcies a la rehabilitació energètica d’un habitatge. Aquestes són les mesures més efectives que poden suposar un gran estalvi a mig i llarg termini:

Millorar l’aïllament tèrmic

Aquesta és una de las mesures definitives a l’hora d’estalviar en climatització en una casa. Un bon aïllament implica un estalvi d’un 30%, que es pot traduir en 200 euros anuals. Com hem vist en altres articles, el millor sistema per millorar les prestacions tèrmiques d’una coberta o façana és el de millorar l’aïllament per l’exterior, ja que elimina els ponts tèrmics de l’edifici. També és clau que canviem les obertures existents per finestres amb doble vidre i ruptura de pont tèrmic.

Instal·lar una caldera de condensació o bomba de calor eficient

Substituir una caldera convencional per una de condensació permet estalviar uns 200 euros anuals, amb un retorn de la inversió relativament curt.  Altres sistemes com les bombes de calor d’alta eficiència energètica també impliquen estalvis similars.

Substituir bombetes incandescents per altres de baix consum o LED

Amb aquesta mesura l’estalvi que es pot aconseguir pot arribar als 200 euros anuals. A més, hem de tenir en compte que les bombetes de baix consum o LED tenen una vida útil molt més llarga.

Renovar els electrodomèstics

Els electrodomèstics amb etiqueta A+, A++ ó A+++ són una inversió segura si volem millorar l’eficiència energètica de les nostres cases. Aquesta mesura pot significar un estalvi en el consum d’un 50%, aproximadament  100 euros anuals.

Instal·lar termòstats i temporitzadors en els aparells de calefacció

Programar la calefacció o l’aire condicionat ens permet mantenir una temperatura estable i aconseguir un estalvi del 10-12% en el nostre consum, que es pot traduir en uns 60 euros anuals.

Col·locarà airejadors a les aixetes

No hem d’oblidar que el consum d’aigua pot arribar a suposar una gran despesa, per això es recomana instal·lar airejadors en totes les aixetes, mesura que pot suposar uns 80 euros anualsd’estalvi en una casa on hi visquin dues persones.

El principal avantatge d’aquestes mesures és que tenen un temps d’amortització relativament curt. S’estima que en un màxim de 10 anys se solen amortitzar aquest tipus de millores. Altres mesures, com pot ser la incorporació d’energies renovables, tenen un cost inicial més elevat.

Per acabar de millorar l’eficiència dels nostres edificis hauríem d’introduir mesures passives, com per exemple la instal·lació de proteccions solars flexibles, la millora de la inèrcia tèrmica dels tancaments o la introducció de galeries. També tenim l’opció mes econòmica d’incorporar hàbits d’estalvi en l’ús diari del nostre habitatge: no tapar les fonts de calor, fer un ús eficient dels electrodomèstics, realitzar un manteniment continuat de tots els elements, racionalitzar el temps de ventilació, etc.  Són aquestes mesures les que acabaran suposant un estalvi significatiu en el consum de les nostres cases.

Si voleu reduir el consum energètic dels vostres habitatges i convertir-los en cases ecològiques i eficients, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

Deixa un comentari