Quin és el millor sistema de mur vegetal?

Quin és el millor sistema de mur vegetal?

Cada dia es veuen més projectes i sistemes que integren la vegetació vertical en les parets dels edificis. Més enllà dels avantatges estètics d’aquests elements, els jardins verticals són un element clau per aconseguir una arquitectura més sostenible i reduir l’impacte dels edificis en el medi ambient.

Els murs vegetals es poden utilitzar en les parets interiors o exteriors dels edificis, ja sigui en projectes d’obra nova com de rehabilitació. La funció principal d’aquests sistemes és la de protegir les façanes i planteja una sèrie de qüestions que tot projecte haurà de saber respondre: l’elecció de les plantes, el comportament dels elements vegetals amb els altres materials, la definició del sistema de suport i el manteniment de la vegetació.

Sistemes de murs vegetals

Aquests són alguns dels sistemes principals de façanes verdes disponibles actualment al mercat:

Sistema Green Living Technologies: Panells modulars de varies mides d’alumini o acer inoxidable. Aquesta varietat permet realitzar formes complexes amb major resolució que les dels altres sistemes modulars.

Sistema de panells modulars de 60×60: Panells de 60x60cm amb xapa perforada que inclouen un sistema de reg automatitzat. Els perfils es sol·liciten amb 4 mesos d’antelació ja que es subministren amb les plantes crescudes.

Sistema Elt. Elevated Landscape Technologies: Sistema modular fabricat de HDPE 100% reciclat de panells de 20″x20″x2.5″ que contenen llistons que sostenen el substrat i les plantes.

Patent Patrick Blanc: Superposició de diversos elements que afavoreix el procés de creixement i fixació de les arrels sobre una superfície. Aquesta tècnica permet eliminar els problemes de pes del substrat i assegurar la vegetació de les superfícies dels edificis independentment de la seva alçada.

Formigó Vegetal: Vegetació que creix en els porus del formigó i que s’humidifica amb  un sistema de canonades i aspersors vistos. L’objectiu és que la façana quedi totalment coberta de vegetació amb el pas del temps.

Sistema G-Sky Modular: Panell de 12×12″ de polipropilè muntat sobre suports d’acer. Arriba a l’obra pre-plantat amb el substrat adequat, filtre de malla i 13 plantes per panell. Es pot cobrir la superfície creant un patró de panells d’espècies diferents.

Plantes trepadores: Sistemes pensants per instal·lar plantes trepadores, també en funció de filtres solars en les obertures de façana. Technal o el sistema Greenscreen són alguns exemples d’aquesta alternativa als murs vegetals modulars.

Beneficis dels murs vegetals

A part dels avantatges paisatgístics d’aquests elements, les façanes vegetals impliquen una sèrie de millores mediambientals i de confort que no es poden obviar:

Regulen la temperatura: Gràcies a l’efecte de convecció física que es produeix sobre l’espai del jardí vertical es redueix considerablement la despesa en climatització a l’interior de l’edifici.

Atrapen la pols i l’smog: Els murs vegetals absorbeixen naturalment aquests contaminants perjudicials per la salut.

Aïllen del soroll: Poden disminuir fins a 40 decibels el soroll provinent del carrer cap a l’interior.

Milloren la qualitat de vida: Capturen diòxid de carboni i altres partícules suspeses a l’aire i creen oxigen net.

Repelen els insectes: No permeten la proliferació d’insectes i bactèries.

Augmenten la plusvàlua: Les construccions amb aquesta tecnologia són més valorades i obtenen millors puntuacions en les certificacions energètiques (LEED, BREEAM, ECO8, etc.).

Si voleu reduir el consum energètic dels vostres habitatges i convertir-los en cases ecològiques i eficients, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

Deixa un comentari