L’icaen publica un simulador de mesures de rehabilitació energètica d’edificis

L’icaen publica un simulador de mesures de rehabilitació energètica d’edificis

L’Institut Català d’Energia ha publicat recentment el Simulador de mesures de rehabilitació energètica d’edificis. Es tracta d’una eina que mostra els resultats de realitzar diferents tipus de rehabilitacions en un habitatge o edifici. Els resultats es basen en les simulacions realitzades per al Quadern Pràctic “Rehabilitació energètica d’edificis”, que ofereix informació general sobre possibles solucions tècniques per aconseguir rehabilitar els edificis existents en funció de la seva tipologia i de la zona climàtica de Catalunya on estigui ubicat.

Aquesta publicació mostra la viabilitat tècnica i econòmica de les mesures de rehabilitació energètica als edificis residencials. Els resultats que mostra l’eina són una aproximació per a una futura rehabilitació energètica, ja que variaran en funció de l’ús de cada habitatge.

El simulador no té en compte variables com la millora del confort tèrmic, la millora del confort acústic, o l’augment del valor de mercat de l’immoble, factors intrínsecs a qualsevol rehabilitació energètica i decisius a l’hora d’emprendre una reforma, donada la dificultat de quantificar-los econòmicament. Però en tot cas, es tracta d’una eina molt útil per poder  comparar l’efectivitat de les diferents mesures que podem dura a terme a l’hora de rehabilitar energèticament un edifici.

L’eina s’adreça a arquitectes, enginyers de la construcció i altres professionals del món de l’edificació, per orientar-los a l’hora de dissenyar i definir les estratègies òptimes a executar en el cas d’una rehabilitació. També pot ser útil per a propietaris i promotors que es plantegen rehabilitar el seu habitatge, per tenir una primera noció de les possibles opcions de rehabilitació tenint en compte l’estalvi energètic, el cost econòmic i el temps d’amortització de les mesures que es desenvolupin.

Més enllà dels resultats que mostri l’eina, caldrà que cada tècnic apliqui el seu criteri, expertesa i coneixement professional per aconseguir un edifici confortable, atractiu, d’alta eficiència energètica i de baixes emissions. L’Institut Català d’Energia recomana que sempre es consulti un professional qualificat abans d’abordar un projecte de rehabilitació.

Si voleu reduir el consum energètic dels vostres habitatges i convertir-los en cases ecològiques i eficients, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

Deixa un comentari