972220594 info@incovi.com
Aerotèrmia, un dels millors sistemes per climatitzar i produir aigua calenta en una casa

Aerotèrmia, un dels millors sistemes per climatitzar i produir aigua calenta en una casa

Últimament s’està utilitzant en molts projectes l’aerotèrmia com a font d’energia per produir aigua calenta sanitària i climatitzar l’interior dels habitatges, produint calefacció a l’hivern i refrigeració a l’estiu.  Gràcies al fet que l’energia que conté l’aire de manera natural és sempre disponible i virtualment inesgotable, es considera l’aerotèrmia com a una energia renovable.

Com funciona

Una bomba de calor aerotèrmica extreu la calor de l’aire a través d’un evaporador i la transfereix a un focus d’alta temperatura a través d’un condensador. L’energia calorífica generada es distribueix al sistema de calefacció a través de canonades d’aigua fins als elements terminals, que poden ser radiadors, ventiloconvectors o terra radiant. El fet de poder treballar amb sistemes de baixa temperatura fa que aquest sistema sigui molt eficient i es redueixi la factura energètica considerablement.

Si a l’estiu canviem  el cicle frigorífic, podem utilitzar aquest sistema per refrigerar, en el cas que utilitzem ventiloconvectors, o refredar mitjançant el terra radiant. En els climes més càlids es pot utilitzar un sistema de terra radiant refrescant i reforçat amb fancoils pels moments de màxima demanda.

Mitjançant un dipòsit d’acumulació, la bomba de calor aire-aigua també es pot aprofitar per generar aigua calenta sanitària. Les bombes de calor disposen d’un compressor especialment dissenyat que permet obtenir temperatures de treball de fins a 60ºC, fet que les fa aptes com a font de producció d’A.C.S. durant tot l’any.

Avantatges

  1. Es considera una font renovable d’energia
  2. Fàcil instal·lació i poc manteniment
  3. No necessita una sortida de fums
  4. Consums molt baixos, especialment amb sistemes a baixa temperatura
  5. Capacitat de generar calor, fred i A.C.S. amb un sol sistema

Òbviament, no tot són avantatges amb aquest sistema. S’ha de tenir en compte que el cost de l’equip és considerable si el comparem amb altres sistemes. Però si tenim en compte l’estalvi que es genera durant l’ús de l’edifici, la inversió sol valer la pena, especialment en un habitatge de residència habitual.

Per aprofitar millor el rendiment de les màquines hem de tenir en compte el COP (Coeficient Of Performance), que és la relació entre la capacitat tèrmica de la bomba de calor i la potència elèctrica consumida para subministrar-la.  Per exemple, un COP amb un valor de 5 significa un rendiment d’un 500%, és a dir, que per 5 kW produïts només es paga 1 kW i 4 kW són gratuïts. Això es deu al fet que hi ha una recuperació d’energia gratuïta, la continguda en l’aire exterior. En una caldera tradicional, al no existir aquesta recuperació d’energia, els seus rendiments mai superen el 96%.

La nostra experiència amb l’aerotèrmia

A Incovi hem instal·lat un sistema comunitari d’aerotèrmia en l’edifici que hem rehabilitat a l’Av. Jaume I de Girona. En aquest cas, hem utilitzat una bomba de calor d’alta eficiència energètica amb suport de col·lectors solars i sistemes d’acumulació d’energia. La difusió es realitza mitjançant un sistema de terra radiant i refrescant. En el següent projecte de rehabilitació energètica que estem executant actualment, el de la Casa Marull de Girona, vam utilitzar aerotèrmia però, en aquest cas, vinculada a un sistema de fancoils.

En els dos edificis el sistema de fred i calor treballa a baixa temperatura, fet que assegura un rendiment òptim de la instal·lació. La nostra experiència amb l’aerotèrmia és molt positiva, especialment si es combina amb el suport d’una instal·lació de plaques solars. És llavors quan s’aconsegueixen uns consums molt baixos i un màxim nivell de confort tèrmic.

Si voleu reduir el consum energètic dels vostres habitatges i convertir-los en cases ecològiques i eficients, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

Deixa un comentari

Close Menu