La importància de la certificació mediambiental d’edificis. L’exemple de L’ECO8

La importància de la certificació mediambiental d’edificis. L’exemple de L’ECO8

El certificat d’eficiència energètica, document necessari a l’hora de comprar o vendre un immoble, és un document que quantifica el grau d’eficiència energètica d’un edifici. Tot i que és una eina molt útil a nivell informatiu, no garantiza cap nivell de sostenibilitat a l’hora de construir i habitar un edifici. Simplement ens informa del consum d’energia que necessita per arribar a un cert nivell de confort (despesa de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària).

És per això que existeixen varies eines que avaluen de manera integral l’impacte que genera una construcció en el medi ambient, tenint en compte molts factors: procés constructiu, materials, consum d’aigua, energia, etc. Aquests “segells verds” garantitzen que un edifici s’ha construït amb criteris de sostenibilitat i que tindrà un consum de recursos baix durant al seu ús, oferint a l’usuari final un nivell de confort i benestar superior a un edifici convencional.

Actualment trobem diferents tipus de certificacions mediambientals d’edificis: Passivhaus, LEED, BREAM, MINERGIE, VERDE, etc. Són eines molt útils per etiquetar un edifici verd, però sovint no són assequibles a l’hora de certificar una casa o edifici d’habitatges. És per aquest motiu que la majoria d’edificis amb aquests segells són edificis d’oficines o equipaments, ja que veuen l’etiqueta verda com una inversió en publicitat.

Aquesta va ser la raó per la qual vam crear el 2012, conjuntament amb altres empreses locals i la col·laboració de la universitat, un certificat mediambiental d’edificis assequible que ajudés a promoure la construcció sostenible en el nostre àmbit més proper. Així és com va néixer l’ECO8, un model que certificarà que un determinat edifici s´ha construït o rehabilitat seguint uns criteris de respecte pel medi ambient, eficiència i responsabilitat local.

Els edificis ECO8 utilitzen els principis de l’arquitectura passiva amb l’objectiu d’aconseguir un edifici més eficient energèticament i respectuós amb el medi ambient. Un edifici ECO8 ofereix confort, benestar als seus usuaris i respecta els valors mediambientals, gràcies a una reducció en els consums d’aigua i energia, baixes emissions de gasos d’efecte hivernacle i menor impacte ambiental, entre d’altres. L’edifici d’habitatges que vam rehabilitar a l’Avinguda Jaume I va ser el primer edifici realitzat d´acord amb el model de construcció sostenible ECO8, fet que l’ha convertit en un referent de sostenibilitat al nostre país.

Des d’Incovi t’acompanyem durant tot el procés de construcció d’una casa ecològica: estudis previs, disseny, construcció i assessorament en l’aprenentatge del seu ús. La certificació ECO8 s’obté mitjançant un auditor independent, sempre buscant la solució que s’adapti millor a cada usuari. Esperem així reduir l’impacte mediambiental dels nostres edificis i millorar el confort dels seus usuaris.

Deixa un comentari