Nous ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis

Nous ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis

El Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, a través de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), va publicar el passat 21 de desembre al BOE, les bases de la segona convocatòria delprograma d’ajuts destinats a projectes de rehabilitació energètica d’edificis (PAREER II), dotada amb 125,6 milions d’euros.

En les properes setmanes, els interessats podran sol·licitar els ajuts a través de l’aplicació informàtica que llançarà l’IDAE al seu web, www.idae.es

Les accions susceptibles de rebre els ajuts seran aquelles que aconsegueixin una reducció de les emissions de CO2 i del consum d’energia final dels edificis, mitjançant la millora de l’eficiència energètica en una o diverses de les tipologies següents:

  • Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica.
  • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.
  • Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica.
  • Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica.

En tot cas, les actuacions han de millorar la qualificació energètica total de l’edifici en almenys una lletra, mesura en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2 / m2 any) pel que fa a la qualificació energètica inicial de l’edifici.

Beneficiaris dels ajuts

Podran beneficiar-se dels ajuts del programa els propietaris d’edificis existents destinats a qualsevol ús, amb personalitat jurídica pública o privada; les comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials, constituïdes com a propietat horitzontal; les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis; i les empreses de serveis energètics.

Quantia de les ajudes

Totes les tipologies i beneficiaris tindran dret a percebre un ajut dinerària sense contraprestació (suma de l’ajuda base i un ajut addicional per criteri social, eficiència energètica o actuació integrada), per un import màxim d’un 30%, complementada amb un préstec reemborsable, per un import màxim d’un 70%. Els préstecs reemborsables tenen un tipus d’interès Euribor + 0,0%, amb un termini màxim d’amortització de 12 anys, inclòs un període de carència opcional d’1 any.

Com a novetat, els beneficiaris podran comptar amb un avançament de fins al 40% de l’ajut concedit. Aquesta mesura s’ha incorporat amb la finalitat de facilitar l’accés a les subvencions i solucionar algunes dels entrebancs de la primera convocatòria d’ajuts.

Si voleu reduir el consum energètic dels vostres habitatges i convertir-los en cases ecològiques i eficients, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

Deixa un comentari