Com podem tenir una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a casa nostra?

Com podem tenir una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a casa nostra?

Com segurament sabreu, el Govern d’Espanya ha derogat recentment l’anomenat “impost del sol”, decret segons el qual les persones amb instal·lacions renovables per a l’autoconsum havien de pagar una quantitat per l’energia generada i consumida a la seva pròpia instal·lació per contribuir al manteniment del sistema elèctric.

Volem aprofitar la supressió d’aquest impost per resoldre alguns dubtes sobre l’autoconsum fotovoltaic, una de les mesures clau per fomentar els edificis de consum zero.

QUÈ ÉS L’AUTOCONSUM?

Entenem per autoconsum d’energia elèctrica la producció d’electricitat per al consum propi. Les instal·lacions d’autoconsum poden ser aïllades (sense connexió física a la xarxa) o connectades a la xarxa.

Actualment, les instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa són legals i qualsevol consumidor d’energia elèctrica pot generar la seva pròpia electricitat. A nivell domèstic, l’autoconsum es fa principalment mitjançant instal·lacions d’energia solar fotovoltaica de petita potència.

QUI POT TENIR UNA INSTAL·LACIÓ D’ AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC A CASA SEVA?

Qualsevol persona pot generar la seva pròpia electricitat i consumir-la a casa seva. Amb les instal·lacions d’autoconsum es pot cobrir total o parcialment el consum d’energia elèctrica de l’habitatge, la comunitat de veïns, l’edifici o qualsevol centre consumidor.

Quan el sistema de generació no produeix energia suficient es pot seguir consumint electricitat a través de la xarxa elèctrica i, en determinats casos, quan la producció sigui superior a la demanda, és possible abocar l’excedent a la xarxa. També és possible que diferents consumidors comparteixin una instal·lació d’autoconsum.

Existeixen varies eines per calcular una instal·lació d’autoconsum, com el Calculador d’una instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum elèctric  de l’Associació d’Agències Espanyoles de Gestió de l’Energia.

ÉS INTERESSANT DISPOSAR DE BATERIES?

És molt útil disposar de bateries en una instal·lació d’autoconsum, ja que permet emmagatzemar l’energia elèctrica i aprofitar-la en moments en què no tinguem generació pròpia. També podem utilitzar les bateries del cotxe elèctric per emmagatzemar-la.

La generalització d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en sostres i terrats amb bateries facilitarà la creació de comunitats solars de ciutadans que participin activament en el nou model energètic.

AVANTATGES DE L’ AUTOCONSUM

L’autoconsum té diversos avantatges socials, energètics, ambientals i econòmics, tant des d’un punt de vista global com des d’un punt vista particular del consumidor i del sistema elèctric.

Energètics i ambientals

 • Contribueix a la seguretat i la garantia de subministrament.
 • Redueix el consum de combustibles fòssils i la dependència energètica amb l’exterior.
 • Ajuda al compliment dels objectius de Catalunya i de la Unió Europea en matèria d’energies renovables, amb un cost inferior a altres mecanismes de foment.
 • Contribueix a la descarbonització de l’energia i a la millora de la qualitat de l’aire.

Socioeconòmics

 • Afavoreix nous models de negoci lligats a l’agregació de l’energia.
 • Incentiva l’activitat econòmica i industrial.
 • Millora la competitivitat de les empreses i fomenta la creació de llocs d’ocupació no deslocalitzables.

Per al consumidor

 • Suposa un estalvi energètic i econòmic pel consumidor.
 • Permet que el consumidor tingui el control de la seva gestió energètica i afavoreixi a l’apoderament del ciutadà en el model energètic.
 • Obre la porta al vehicle elèctric amb energia km zero.

Per al sistema elèctric

 • No suposa un cost econòmic regulat pel sistema elèctric i no requereix de primes per la seva rendibilitat econòmica.
 • Redueix les pèrdues associades al transport i distribució d’electricitat.
 • Contribueix a reduir saturacions a la xarxa de distribució.
 • Redueix inversions a la xarxa de distribució.
 • Contribueix a la reducció del preu marginalista del mercat elèctric.
 • Afavoreix la gestió de la demanda i el laminatge de la corba de càrrega.
 • L’energia solar fotovoltaica contribueix a la cobertura de la punta de demanda a l’estiu.
 • Contribueix a l’emmagatzematge d’electricitat de forma distribuïda.
 • Afavoreix la digitalització de l’energia i les xarxes intel·ligents.

Catalunya és un país ric amb energia solar i extremadament pobre en recursos fòssils i nuclears. Introduint l’autoconsum en els nostres edificis contribueix a fer el camí de l’economia del petroli a l’economia del Sol.

Si voleu reduir el consum energètic dels vostres habitatges i convertir-los en cases ecològiques i eficients, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

Deixa un comentari