Nous ajuts per a l’arranjament d’habitatges per a persones grans a Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre

Nous ajuts per a l’arranjament d’habitatges per a persones grans a Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre

Recentment ‘ha publicat al DOGC de l’11 d’abril la Resolució TES/884/2019, de 8 d’abril, per la qual l’Agència de l’Habitatge obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2019. Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TES/676/2019, de 19 de març, que aprova les bases generals.

La convocatòria està destinada a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges que tenen com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge amb les finalitats que s’especifiquen a continuació:

a) Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort, inclosa la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l’adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.

b) Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fuites en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.

c) Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat:

c.1) Cambra higiènica. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar l’accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d’aixetes; substitució o adaptació del WC o del lavabo; eliminació del bidet o d’altres elements per facilitar la mobilitat; tractament antilliscant de paviments, i col·locació d’ajudes tècniques.

c.2) Cuina. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques; adaptació del taulell de cuina; tractament antilliscant de paviments o instal·lació d’ajudes tècniques.

c.3) Altres peces. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins del seu habitatge: intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com ara passadissos o rebedors, i que consisteixen en actuacions com per exemple l’ampliació d’una porta, el canvi de gir d’una porta, l’eliminació d’algun graó que dificulta l’accessibilitat o la instal·lació d’ajudes tècniques com ara barres o agafadors, entre d’altres.

Les obres són subvencionables al 100%, i el pressupost màxim serà de 3.000€.

Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar dues vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) d’acord amb les taules publicades a la pròpia convocatòria.

El termini de presentació finalitzarà el 28 de juny de 2019.

Si voleu reformar un habitatge segons els requisits d’aquesta subvenció, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu!

Deixa un comentari