Ventilació mecànica amb recuperador de calor: Màxima eficiència energètica i qualitat de l’aire

Ventilació mecànica amb recuperador de calor: Màxima eficiència energètica i qualitat de l’aire

La contaminació de l’aire interior dels edificis és la causa de múltiples problemes de salut. S’ha demostrat que hi ha edificis en què els seus usuaris presenten un conjunt de símptomes, originats o estimulades per la contaminació de l’aire i que l’OMS ha definit com a “síndrome de l’edifici malalt”. Per altra banda, l’aire atmosfèric exterior que s’utilitza per a la ventilació dels edificis pot presentar unes elevades concentracions de pol·lució.

La ventilació natural utilitzada tradicionalment no està considerada un sistema eficient energèticament i és per això que no es considera un sistema general de ventilació en el Codi Tècnic de l’Edificació -CTE-, essent considerat un sistema complementari. Els sistemes generals de ventilació pels habitatges que permet la normativa són: la ventilació híbrida o la ventilació mecànica.

Ventilació híbrida

La ventilació híbrida és la que utilitza la ventilació natural quan les condicions de pressió i temperatura ambientals són favorables i l’extracció mecànica quan les condicions meteorològiques són desfavorables. Aquest tipus d’instal·lació és de fàcil execució i aconsellable en els edificis on no és un requisit necessari haver d’obtenir un alt grau d’estalvi energètic, ja que el sistema no disposa d’un control de fluxos, ni un intercanvi d’energia entre l’admissió i l’expulsió de l’aire.

Ventilació mecànica

Aquest tipus d’instal·lació té la possibilitat de poder controlar els fluxos d’aire de forma contínua sense que sigui necessari la intervenció de l’usuari, el que permet que hi hagi una ventilació constant i obtenir estalvis en els consums de climatització. Al realitzar una renovació constant és important que la instal·lació incorpori filtres d’aire en l’admissió per impedir l’entrada de contaminants exteriors a l’interior de l’habitatge.

Aquest tipus de ventilació se la coneix com ventilació mecànica controlada – VMC- i pot ser de simple flux autoregulable, de simple flux hidroregulable o de doble flux. La diferència entre els dos tipus de ventilació mecànica controlada de simple flux es basa en el sistema utilitzat per a modificar de forma automàtica la superfície de pas en l’admissió i en l’extracció de l’aire. En les autoregulables es realitza aquesta regulació en funció de la pressió a la qual està sotmesa i en les hidroregulables es realitza en funció de la humitat existent en l’interior de l’habitatge.

Ventilació mecànica amb recuperador de calor

La ventilació mecànica controlada de doble flux és generalment centralitzada, en un equip que incorpora un sistema de recuperador de calor, que permet millorar el confort i l’estalvi energètic intercanviant energia entre l’aire interior climatitzat que s’extreu i l’aire exterior sense climatitzar que s’introdueix a l’habitatge. El recuperador de calor fa que aquest tipus de ventilació sigui el sistema més eficient, ja que permet obtenir el màxim estalvi en consum d’energia, garantint la temperatura i la humitat adequades.

Això és especialment important perquè la calefacció i la refrigeració són el consum d’energia més important dels edificis, la qual cosa ens dona una idea del gran potencial d’estalvi que hi ha en les instal·lacions de ventilació i els avantatges energètics que aporten als edificis més sostenibles energèticament.

Els components bàsics d’una instal·lació de ventilació mecànica controlada -VMC- de doble flux són: el recuperador de calor, la caixa de distribució i els conductes d’impulsió a les sales seques i les d’extracció a les sales humides. La distribució dels conductes pot ser lineal o en estrella.

La nostra experiència amb els sistemes de ventilació mecànica amb recuperador de calor

A Incovi tenim una experiència molt positiva amb aquest sistema que vam instal·lar, entre d’altres, a la primera obra de rehabilitació amb una qualificació energètica A de la comarca del Pla de l’Estany. Per assegurar l’èxit de la instal·lació s’ha de partir d’un habitatge perfectament aïllat i hermètic, que eviti els ponts tèrmics i les pèrdues de temperatura, i fer un bon manteniment dels aparells.

La ventilació forçada amb recuperació de calor és un sistema molt recomanable en entorns amb una alta contaminació exterior, contaminació acústica i temperatures de molt fred i / o molta calor. També és un sistema molt recomanable per a persones que pateixen al·lèrgies al pol·len, a la pols o altres agents continguts en l’aire. La seva instal·lació és factible tant en habitatges en bloc com a habitatges unifamiliars aïllats.

Si voleu reduir el consum energètic de les vostres cases i convertir-les en habitatges més eficients i ecològics, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

 

Deixa un comentari