Com podem evitar els ponts tèrmics d’un edifici?

Com podem evitar els ponts tèrmics d’un edifici?

Segur que heu sentit a parlar molt sovint de la importància que tenen els ponts tèrmics en el comportament energètic d’un edifici. Però, sabem realment què és un pont tèrmic? En el post d’avui us explicarem en què consisteixen i com els podem detectar i eliminar.

Què és un pont tèrmic?

Es considera pont tèrmic qualsevol zona del tancament d’un edifici (solera, coberta, façana, finestres, etc.) on la resistència tèrmica canvia significativament, és a dir, una zona per on es poden produir pèrdues de calor significatives. Els ponts tèrmics més habituals els trobem a les finestres i persianes o en la trobada amb elements estructurals, com pilars o forjats.

Per explicar-nos de manera més planera, ens hem d’imaginar que per protegir-nos del fred ens posem un abric ple de forats. Per molt gruixut que sigui l’abric, segur que seguiríem tenint sensació de fred, oi? Doncs aquests forats serien els ponts tèrmics, sovint imperceptibles en un edifici, però molt determinants.

Els ponts tèrmics tenen un gran impacte en la demanda energètica d’un edifici, sobretot quan es produeixen canvis d’estació. Si no es controlen, poden provocar humitats o capil·laritats, ja que el contrast entre la temperatura de dins i fora no està ben regulada i es produeix la condensació. Per tant, un pont tèrmic no només pot comportar una major despesa energètica sinó que també pot desenvolupar problemes de salut pels que la pateixen.

Exemple de pont tèrmic típic de façana en planta (discontinuïtat de l’aïllament tèrmic, en groc)

Tipus de ponts tèrmics

  • Ponts constructius: es donen quan hi ha un canvi de gruix en el tancament.
  • Ponts geomètrics: es produeixen quan es troben dos o més paràmetres en un tancament. Solen veure’s en les cantonades.
  • Ponts per canvi de material: Quan s’uneixen dos materials amb diverses conductivitats tèrmiques.
Exemple de pont tèrmic típic de façana en secció (discontinuïtat de l’aïllament tèrmic, en groc)

On podem trobar ponts tèrmics?

  • Finestres: es poden localitzar en el marc, al vidre o en el tancament. Val a dir que ja fa temps que les finestres venen amb un sistema per evitar el pont tèrmic i aïllar millor el tancament. Aquest sistema consisteix en una peça que perfila i ajuda a conduir millor la temperatura.
  • Calaix de persianes: per sort, cada cop més fabricants de persianes tenen en compte el calaix i les seves possibles fuges tèrmiques i ara ja són més estancs. També és important tenir en compte que és millor col·locar una persiana motoritzada que de corretja, ja que ajuda a mantenir més la temperatura.
  • Forjats: l’estructura bàsica de l’edifici també és important per evitar l’aparició de ponts tèrmics. És necessari que l’estructura, els murs i la façana compti amb elements aïllants que facilitin la bona circulació tèrmica i n’elimini les fugues.
  • Pilars: Sobretot en edificis antics és molt habitual trobar-se pilars embeguts en un mur en contacte amb l’exterior i tallant l’aïllant de la façana.
Intervenció en façana per minimitzar el pont tèrmic amb l’estructura

Com podem evitar els ponts tèrmics?

Aquestes regles poden ajudar a minimitzar o evitar l’efecte dels ponts tèrmics:

  • Evitar: Intentar no “trencar” la continuïtat de l’aïllament tèrmic.
  • Penetrar: Si no es pot evitar trencar la continuïtat de l’aïllament, en els punts de ruptura ha de usar-se un element amb baixa conductivitat.
  • Connectar: Connectar diferents elements constructius sense interrompre l’aïllament tèrmic.

Com podem actuar en un edifici per eliminar els ponts tèrmics?

En un edifici d’obra nova no hauríem de trobar ponts tèrmics significatius, especialment amb el canvi del CTE que entra en vigor aquest 2020. En projectes de rehabilitació, en canvi, resulten determinants. En la construcció tradicional trobem aquest problema especialment en façana, on la manca de continuïtat de l’aïllament tèrmic, si és que n’hi ha, provoca grans pèrdues de temperatura i condensacions.

És recomanable, per tant, optar per sistemes de rehabilitació integrals com el SATE, sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior que us vam explicar en aquets post. També és important escollir unes bones finestres amb ruptura de pont tèrmic i aïllar molt bé la caixa de persiana. En el projecte de Rehabilitació energètica d’un habitatge unifamiliar al Pla de l’Estany (Can Sastrich) que vam fer fa uns anys, podeu trobar moltes de les mesures que es recomanen per evitar els ponts tèrmics.

Si voleu convertir el vostre habitatge en una casa ecològica o simplement us esteu plantejant una millora de l’aïllament de façana, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

Deixa un comentari