Ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis 2021. Tots els detalls de la convocatòria

Ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis 2021. Tots els detalls de la convocatòria

El passat mes de desembre es va obrir la convocatòria de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) per a la concessió de subvencions del Programa d’ajuts a la Rehabilitació Energètica d’Edificis (PREE), que estarà oberta fins al 31 de juliol de 2021 o bé fins a l’esgotament del pressupost disponible.

L’objecte d’aquest programa, coordinat a nivell estatal per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE), és incentivar i promoure la realització d’actuacions de reforma que redueixin el consum d’energia i les emissions de CO2 en edificis existents.

A continuació, us resumim els aspectes claus d’aquests ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis:

Requisits dels edificis:

- edificis existents de qualsevol ús amb data de construcció  anterior a 2007;
- si es tracta d’edificis d’habitatges, com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant ha de ser destinada a habitatge.

Persones beneficiàries:

Poden ser persones beneficiàries:

– persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús;
- comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats;
- propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d’edificis i no hagin atorgat el títol de constitució de propietat horitzontal;
- empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis;
- empreses de serveis energètics (ESEs).

Tipologies d’actuació:

Les actuacions subvencionables han d’encaixar en una o més de les tipologies de millora següents:

1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica
2. Millora de l’eficiència energètica i ús de les energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària
3. Millora de l’eficiència energètica  de les instal·lacions d’il·luminació

Les actuacions han de millorar la qualificació energètica de l’edifici com a mínim en una lletra en l’escala d’emissions de CO2.

Terminis:

La convocatòria estarà oberta fins al 31 de juliol de 2021 o bé fins a l’esgotament del pressupost disponible.

Més informació:

Consulta la pàgina web de l’ICAEN per conèixer els detalls de la convocatòria.

Deixa un comentari