Programa PREE 5000. Nous ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis en municipis de menys de 5.000 habitants

Programa PREE 5000. Nous ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis en municipis de menys de 5.000 habitants

Vius en un municipi de menys de 5.000 habitants? Doncs si estàs pensant en millorar l’eficiència energètica del teu edifici, estàs de sort! A principis del mes d’agost es va fer públic el nou Programa PREE 5000 per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis i nuclis de menys de 5.000 habitants.

Aquestes són les principals característiques dels ajuts:

Termini

La convocatòria estarà oberta fins al 31 de desembre de 2023 o bé fins a l’esgotament del pressupost disponible.

Destinataris

Podran ser destinataris últims de les ajudes previstes en el Reial decret:

  • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús.
  • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge.
  • Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis.
  • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis.
  • Les empreses de serveis energètics (ESEs), o proveïdors de serveis energètics.
  • Les entitats locals d’acord amb l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques.
  • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Tipus d’actuacions

Les actuacions subvencionables són de tres tipus:

  • Millora de l’envolupant tèrmica (façanes, cobertes i soleres).
  • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques.
  • Millora de les instal·lacions d’il·luminació.

Els edificis han d’haver estat construïts abans de 2007 i hauran de estalviar un 30% d’energia primària no renovable, així com millorar la seva qualificació energètica total en, al menys, una lletra que fa a la qualificació inicial.

Tipus d’edificis

Els ajuts es destinaran a actuacions en edificis complets existents a Espanya, anomenada Opció A, d’un o diversos dels següents usos:

a) Edificis d’habitatge unifamiliar.

b) Edificis de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge.

c) Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.).

Quanties dels ajuts

Les quanties de les ajudes base contemplades per a actuacions en edificis complets, seran les següents: 50% per a la tipologia de millora de l’envolupant; 40% per a actuacions en millora de les instal·lacions tèrmiques i 20% per a millores d’eficiència energètica en instal·lacions d’il·luminació.

Més informació:

Consulta la pàgina web de l’ICAEN per conèixer els detalls de la convocatòria.

Des de Incovi busquem i tramitem tots els ajuts disponibles per a cada projecte, així que si estàs interessat en algun tipus d’ajut per a la rehabilitació energètica del teu edifici, envia un correu a info@incovi.com i et resoldrem tots els dubtes!

Deixa un comentari