5 fonts d’energia renovable que podeu utilitzar a les vostres llars

5 fonts d’energia renovable que podeu utilitzar a les vostres llars

En anteriors posts hem tractat l’eficiència energètica des d’un punt de vista passiu, és a dir, recorrent a estratègies de disseny arquitectònic per aconseguir reduir el consum energètic del nostre habitatge:  bona orientació, millora de l’aïllament tèrmic, protecció solar, etc.

No obstant això, quan volem aconseguir un habitatge de consum energètic gairebé nul, les mesures passives no són suficients i hem de recórrer a instal·lacions actives que tinguin una eficiència energètica molt elevada o que generin energia 100% renovable. Avui us resumirem les característiques de les principals fonts d’energia renovable que podeu utilitzar per reduir les factures a les vostres llars.

Energia solar fotovoltaica

L’energia renovable més accessible per a la llar és l’energia solar fotovoltaica, que s’aconsegueix a través de la instal·lació de plaques solars. Es basa en la generació d’electricitat a partir dels raigs de sol per produir l’electricitat necessària per a l’habitatge. Es tracta potser ja d’una de les energies renovables més generalitzada i més coneguda pels consumidors.  Tot i que al principi el seu rendiment era molt baix, els últims avanços tecnològics permeten tenir cada vegada plaques solars fotovoltaiques més eficients i econòmiques.

Energia solar tèrmica

Aquest tipus d’energia també és molt fàcil de veure en els terrats dels nostres edificis. Es tracta d’aprofitar l’energia del sol que generi calor per produir aigua calenta, calefacció o per a la producció d’energia mecànica i, a partir d’ella, energia elèctrica. Pot utilitzar-se també per a l’alimentació de màquines de refrigeració, per exemple, per condicionar l’aire de locals i habitatges.

Energia eòlica

En lloc d’utilitzar el sol com a font d’energia natural, l’energia eòlica produeix energia a través de vent i, encara que menys comú, també pot tenir un ús domèstic. Per generar electricitat a través del vent s’utilitzen uns aerogeneradors domèstics. Per decantar-se per aquest tipus d’energia renovables a casa teva s’han de tenir en compte diferents qüestions, com la presència de vent a la zona o si es compta amb l’espai suficient per a la instal·lació, entre d’altres.

Biomassa

Es pot generar calor amb calderes de biomassa a partir de residus forestals, fusta, pellets o un altre material orgànic, que es pot fer servir per escalfar aigua. Si volem instal·lar un sistema de biomassa hem de tenir en compte que caldrà reservar un espai per a l’emmagatzematge del combustible de biomassa, a més de tenir en compte una bona accessibilitat a aquest espai per a la recarrega del combustible.

Aerotèrmia

L’aerotèrmia és una tecnologia que utilitza principalment l’energia de l’aire per climatitzar els espais. En general, està considerada com una font d’energia neta i eficient. Els seus principals usos són la climatització i la producció d’aigua calenta sanitària, i es pot instal·lar de forma senzilla en la majoria d’edificis.

La nostra experiència amb les instal·lacions d’energia renovable

En les nostres obres hem pogut constatar que el sistema que s’està imposant actualment és el de l’aerotèrmia, ja que ofereix múltiples avantatges: fàcil instal·lació i poc manteniment, no necessita una sortida de fums, capacitat de generar calor, fred i A.C.S. amb un sol sistema, etc.

La nostra experiència amb aquest sistema és molt positiva, especialment si es combina amb el suport d’una instal·lació de plaques solars. És llavors quan s’aconsegueixen uns consums molt baixos i un màxim nivell de confort tèrmic.

Si voleu reduir el consum energètic dels vostres habitatges i convertir-los en cases ecològiques i eficients, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un missatge detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

Deixa un comentari