8 fases imprescindibles en una obra de reforma integral d’una casa

8 fases imprescindibles en una obra de reforma integral d’una casa

És molt important definir bé les fases de la reforma d’un habitatge per complir els terminis previstos i evitar el caos a l’obra. En el post d’avui us explicarem en què consisteix cada fase d’una reforma integral i com podem aconseguir la màxima coordinació entre els industrials que intervenen en una obra.

Fase 0. Llicència d’obra

Abans de començar una reforma integral, sempre haurem de tramitar una llicència d’obra. El tipus de permís depèn de l’obra que es vulgui executar i de la normativa de cada ajuntament. Per això recomanem consultar amb el nostre equip tècnic abans d’iniciar les obres.

Fase 1. Enderrocs

Totes les obres de reforma integral s’inicien per la fase d’enderrocs, en què demolirem els elements que volem eliminar del nostre habitatge: envans, paviments, instal·lacions… Abans dels enderrocs, haurem de triar els elements que volem recuperar i emmagatzemar-los en un lloc segur fora de l’obra.

Fase 2. Distribució

En aquesta etapa podrem començar a visualitzar la nova distribució dels espais i introduir-hi modificacions si no ens convenç. Aquesta fase inclou altres tasques, com poden ser l’anivellament del sòl, reparació de parts danyades, realització de regates o instal·lació de premarcs per rebre la fusteria.

Fase 3. Instal·lacions

Un cop tenim la nova distribució definida, la següent fase de la nostra reforma integral serà realitzar les instal·lacions del nostre habitatge. A Incovi treballem sempre amb instal·ladors autoritzats que coneixen la normativa vigent, un aspecte molt important en aquesta fase de l’obra.

Fase 4. Revestiments i falsos sostres

En aquesta etapa torna a intervenir el paleta, per la qual cosa és important que es coordini a la perfecció amb la resta d’industrials que intervenen a l’obra: instal·ladors, fusters, subministrador de materials, etc. A Incovi fem visites d’obra regularment per assegurar que aquests treballs s’executen correctament, ja que determinen en bona mesura el resultat final d’una reforma.

Fase 5. Fusteria

Aquesta fase inclou la instal·lació de portes interiors i finestres exteriors, així com la realització d’armaris encastats o qualsevol element de fusta a mida. En aquesta etapa de l’obra és molt important protegir bé tots els elements instal·lats, ja que qualsevol cop o desperfecte d’un element de la fusteria pot retardar la finalització de l’obra.

Fase 6. Equipament

Aquesta etapa de la reforma consisteix a instal·lar tots els equipaments imprescindibles d’una casa: cuina, mobiliari fix, electrodomèstics, aixetes, sanitaris, etc. De tots, el que requereix més feina de coordinació és la cuina, ja que és un dels elements més complexos d’una casa.

Fase 7. Pintura

Qualsevol tipus de reforma, encara que no sigui integral, tindrà una fase de pintura i acabats. Aquesta etapa inclou la protecció dels elements més delicats, l’allisat de possibles imperfeccions a la paret i la realització de dues o tres capes de pintura.

Fase 8. Neteja final

Hem fet servir el terme neteja final perquè la neteja és una tasca que s’ha de fer en totes les fases de la reforma d’un habitatge. Els nostres serveis inclouen una neteja general de l’obra un cop acabats tots els treballs, imprescindible per eliminar la pols generada durant la reforma.

Si vols fer la reforma integral de la teva casa i tens algun dubte, envia un correu a info@incovi.com i te’l resoldrem. No et tallis!

Deixa un comentari