ECO8, la garantia ambiental dels nostres edificis

ECO8 és un model de certificació d’edificis responsables, innovadors i sostenibles.

El model s’estructura en 8 principis generals, on cadascun d’ells inclou requisits a assolir per al seu compliment.

Cada un dels principis ha estat pensat i dissenyat conforme les tres vessants de la sostenibilitat, procurant integrar el medi ambient, la societat i l’economia d’una manera equitativa i beneficiosa per l’edifici i els seus usuaris.

Beneficis dels edificis ECO8

El model eco8 inclou a cada requisit els tres aspectes de la sostenibilitat, procurant que es desenvolupin i s’adaptin de manera equitativa a les circumstàncies de cada client i edifici.

Beneficis ambientals:

 • Reducció del consum d’aigua i energia.

 • Reducció  de gasos d’efecte hivernacle.

 • Millor adaptació al canvi climàtic.

 • Reducció de l’impacte ambiental.

Beneficis econòmics:

 • Reducció de les factures d’aigua i energia.

 • Promoció de l’activitat econòmica local.

 • Increment del valor de mercat de l’edifici.

 • Marca de qualitat.

Beneficis socials:

 • Millora del benestar, el confort i la felicitat.

 • Promoció de l’activitat local i social.

 • Beneficis per la salut.

 • Proximitat de serveis i de transport públic.​

Procés de certificació

Incovi certifica els edificis ECO8 a través de l’Associació Catalana de Construcció Sostenible, que ha dissenyat un procediment tècnic i objectiu que garantitza el compliment del model.

Podeu ampliar la informació en la seva web: