Reforma interior d’habitatge situat al carrer del Carme de Girona

Projecte de reforma interior d’habitatge existent, millorant la distribució dels espais existents i aplicant mesures passives i actives d’estalvi energètic.