Reforma interior d'oficina a la Plaça Marquès de Camps 9 de Girona

Projecte de reforma interior d’oficins existent, millorant la distribució dels espais existents i aplicant mesures passives i actives d’estalvi energètic.