Rehabilitació energètica d’edifici de 5 habitatges a Ronda Ferran Puig 24 de Girona (Casa Marull)

La intervenció planteja la recuperació de cinc habitatges amb qualificació energètica A, així com el compliment de la certificació del model Eco8. Amb superfícies que van des dels 120 m2 fins els 155 m2 i terrasses de mida important, algunes d’elles tipus àtic. El projecte compatibilitza la rehabilitació energètica de l’edifici amb el respecte i valorització d’un edifici històric de gran valor.