Rehabilitació energètica d’edifici de 8 habitatges a Travessia de l’Auriga 6 de Girona

La rehabilitació integral d’un edifici existent permet obtenir vuit habitatges de 50 a 120 m2 i un local en planta baixa. Edifici amb tres façanes que maximitzen la il·luminació i la ventilació natural dels espais interiors. Els pisos de la planta superior disposen de terrasses i una coberta inclinada que amplia el volum interior. 

La millora de l’aïllament i les instal·lacions en comparació a un edifici convencional redueix la despesa energètica dels habitatges i millora el confort tèrmic dels usuaris. La realització del projecte d’acord amb el model de construcció sostenible ECO8 certifica la qualitat ambiental dels habitatges rehabilitats, que compten amb una alta  qualificació energètica.