Com han de ser els tancaments d’un espai interior saludable?

Com han de ser els tancaments d’un espai interior saludable?

La nostra societat és, des de fa anys, conscient dels efectes de la contaminació de l’aire exterior sobre la salut de les persones i la seva incidència sobre el canvi climàtic global. Les persones passem aproximadament un 80% del nostre temps en entorns tancats. Fins no fa pas gaire anys els usuaris no es comencen a qüestionar quines implicacions tenen les condicions de qualitat de l’ambient interior de les seves llars i dels seus llocs de treball.

El context actual ens porta a reflexionar sobre molts aspectes relacionats amb la salut i l’arquitectura. És per aixó que dediquem el post d’avui a donar 6 claus perquè els tancaments i revestiments del nostre espai siguin el màxim de saludables:

  1. En el disseny dels tancaments, la utilització de materials amb alta permeabilitat al vapor d’aigua afavoreix la regulació higrotèrmica de l’espai interior i minimitza l’aparició d’humitats en la seva superfície.
  2. En la fase de disseny i d’execució, cal posar atenció en els punts crítics dels tancaments per impedir l’entrada d’aigua per filtracions, capil·laritats o condensacions, evitant l’aparició de fongs.
  3. En sòls granítics, la ventilació dels espais de contacte entre el sòl i l’edificació i, si cal, la interposició de barreres, impedeix que la radioactivitat natural del terreny penetri a l’interior de l’edifici i afecti als seus usuaris.
  4. La renovació de l’aire, la ventilació creuada i l’extracció de l’aire viciat dels locals humits millora la qualitat de l’aire interior, eliminant contaminants com el CO2, els compostos volàtils COVs, i altres.
  5. Per als revestiments de les parets, dels paviments i dels sostres cal prioritzar la utilització de materials naturals com ara la fusta, la pedra i la ceràmica, defugint dels materials plàstics per tal de no incrementar l’electricitat estàtica i l’alliberament de COPs i COVs.
  6. Per a l’acabat superficial de les parets, dels sostres i també del mobiliari es recomana utilitzar pintures i vernissos naturals que tinguin mínimes emissions de compostos químics.

Si voleu convertir el vostre habitatge en una casa ecològica o simplement us esteu plantejant una millora de l’aïllament de façana, envieu un correu a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu. Si voleu construir-vos una casa ecològica d’obra nova també ens podeu enviar un correu detallant el projecte que voleu dur a terme i us assessorarem en els millors sistemes a utilitzar.

 

Deixa un comentari